karta-globala-malen-logo-och-ikoner.jpeg

Om Agenda 2030

FNs Globala mål är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030:

  • Att avskaffa extrem fattigdom.

  • Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.

  • Att främja fred och rättvisa.

  • Att lösa klimatkrisen.

    Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet.

Rotary är en av få organisationer som faktiskt aktivt arbetar med alla de globala hållbarhetsmålen och gör det i form av projekt som gör skillnad. På riktigt.

Det räcker inte med att planera och prata om klimat- och miljöfrågan. Om man inte förändrar sig på något sätt så kommer det inte att spela någon roll för planeten.

Inom Rotary har vi tiotusentals projekt som gör skillnad på riktigt. Några exempel:


Mål 3, God Hälsa och välbefinnande = 11 562 aktuella projekt

Några exempel: Polio Plus - Tandvård i Indien - Utrustning till sjukhus i Jekabpils - Förebyggande arbete mot Dengue-feber Filippinerna - Tandläkarinsats Uganda - Gratis läkarbesök Rumänien - Centrum för kvinnor indien - Information om diabetes Ghana

 

Mål 6, Rent vatten och sanitet =  7 720 aktuella projekt

Rent vatten i Kenya - En avloppsvattenplan i Citarum River Stream - Vatten och sanitet till en grundskola i Harare - Säkert Dricksvatten, Bangladesh - Brunnsborrning Nigeria - Handtvätt och dricksvattenstation Indien - Information om att spara vatten, förskola Turkiet

 

Mål 16, Fredliga och inkluderande samhällen = 2 387 aktuella projekt

Rotary Peace Center på flera universitet i världen - Fredskonferens Örebro - Grundandet av FN som faktiskt har sitt ursprung i Rotary - Rotary är också den organisation som ligger bakom "De mänskliga rättigheterna 1948" - Freds- och konflikt-lösningsprojekt Filippinerna - 12+22 rotarianer i FN - Fredsmarsch Nigeria - CLIMATE ACTION FOR PEACE, Makedonien

 

Vi vill manifestera Rotarys arbete i världen och vi vill samtidigt sprida kunskap, inspiration och engagemang bland såväl rotarianer som allmänheten.

Vill du veta mer om De Globala Målen? 

Läs mer här: www.globalamalen.se